viac informácií o SINTRA POPRAD nájdete na stránke http://www.sintrapoprad.sk

Kontaktné informácie SINTRA spol. s r.o., Bratislava Odštepný závod ZDROJ

SINTRA,spol. s r.o., Hraničná 665/14, 058 27 Poprad, Slovensko

E-mail: sintra@pp.sintra.sk

Fax: +421 52 786 61 90, +421 52 786 61 91

Telefón: +421 - 52 - 786 61 + klapka


Oddelenie
Klapka
E-mail
 
 
Ústredňa
22, 34
 
 
 
Sekretariát riaditeľky
33
 
 
Oddelenie VO
20
 
registrácia odberateľov
32
 
objednávky
32, 38, 48
 
obch. zástupca
37, 39
 
 
Doprava a VO sklad
45
 
 
Odd. marketingu a nákupu
 
 
 
Prevádzkový úsek
28
 
 
Oddelenie MO činností
56, 92, 42
 
 
Ekonomický úsek
 
 
nám. ekon. úseku
24
 
učt. VO, odsúhl.obal.konta
14
 
učtáreň MO
17, 77
 
 
Personálne a mzdové odd.
11, 12
 
 
Oddelenie IT
51