Otváracie hodiny a adresy maloobchodných predajní

Mesto Označenie Ulica Telefón Možnosť parkovania
Poprad - centrum potraviny 010 Námestie sv. Egídia 53 052 - 772 14 49 NIE
Poprad - Juh 1 potraviny 042 Dostojevského 12, "Výkrik" 052 - 773 15 45 ÁNO
Poprad - Juh 2 potraviny 038 Pavlovova 10, "Moleta" 052 - 773 15 61 ÁNO
Poprad - Juh 3 supermarket 039 Uherova 49, "Leopoldov" 052 - 773 14 43 ÁNO
Poprad - Juh 3 večierka 039 Uherova 49, "Leopoldov" 052 - 774 56 00 ÁNO
Poprad - Juh 5 potraviny 028 L. Svobodu 4885 052 - 772 93 23 ÁNO
Poprad - Juh 5 potraviny 037 Svätoplukova 10 052 - 773 17 18 ÁNO
Poprad - Západ potraviny 027 Komenského 5, "Limba" 052 - 772 13 98 ÁNO
Poprad - Západ potraviny 052 Hranicná 14 052 - 786 61 27 ÁNO
Poprad - Matejovce potraviny 014 Lidická 4 052 - 773 25 83 ÁNO
Poprad - Veľká potraviny 053 Moyzesova 5000/1, "Rubicon" 0911 - 188 410 ÁNO
Vysoké Tatry - Starý Smokovec supermarket 001 Cesta slobody 5 052 - 442 50 55 ÁNO
Vysoké Tatry - Starý Smokovec potraviny 002 Cesta slobody 24 052 - 442 25 83 NIE
Vysoké Tatry - Starý Smokovec potraviny 017 Pod lesom 86, Centrum služieb 052 - 442 26 19 ÁNO
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica supermarket 021 T. Lomnica 121, Dom potravín 052 - 446 74 84 ÁNO
Ždiar potraviny 012 Ždiar 120 052 - 449 81 44 ÁNO
Kežmarok potraviny 022 Lányiho 1, "Bažant" 052 - 452 35 95 ÁNO
Kežmarok potraviny 026 Krvavé pole 1 052 - 456 72 67 ÁNO
Kežmarok - Juh 1 potraviny 040 Kuzmányiho 43 052 - 452 32 63 ÁNO
Kežmarok - Mesto potraviny 041 MUDr. Alexandra 44, "Starý trh" 052 - 452 32 76 ÁNO
Spišská Belá potraviny 016 1. Mája 4 052 - 458 15 85 ÁNO
Svit potraviny 007 Mieru 29, "U Lukáča" 052 - 775 60 92 ÁNO
Svit potraviny 008 9. Mája 14 052 - 775 50 29 ÁNO
Svit supermarket 009 SNP 142, pri autobusovej stanici 052 - 478 26 44 ÁNO
Revúca supermarket 044 Daxnerová 12 058 - 442 66 66 ÁNO
Spišská Nová Ves - Východ supermarket 043 Letná 83 053 - 441 40 87 ÁNO

Akceptujeme platby kartou Visa a MasterCard   
viac informácií o SINTRA POPRAD nájdete na stránke http://pp.sintra.sk

Kontaktné informácie SINTRA spol. s r.o., Bratislava Odštepný závod ZDROJ

SINTRA,spol. s r.o., Hraničná 665/14, 058 27 Poprad, Slovensko

E-mail: sintra@pp.sintra.sk

Fax: +421 52 786 61 90, +421 52 786 61 91

Telefón: +421 - 52 - 786 61 + klapka


Oddelenie
Klapka
E-mail
 
 
Ústredňa
22, 34
 
 
 
Sekretariát riaditeľky
33
 
 
Oddelenie VO
20
 
Nám. VO
30
 
registrácia odberateľov
32
 
objednávky
32, 38, 48
 
obch. zástupca
37, 39
 
 
Doprava a VO sklad
45
 
vedúci dopr. a VO skladu
 
 
 
Odd. marketingu a nákupu
 
 
nám. marketingu a nákupu
54
 
vedúci odd. nákupu
53
 
 
Prevádzkový úsek
28
 
nám. OP
29
 
vedúci tech.odd.
28
 
technické odd.
28
 
 
Oddelenie MO činností
56, 92, 42
 
nám. MO činností
55
 
vedúci odd. MO činností
68
 
 
Ekonomický úsek
 
 
nám. ekon. úseku
24
 
vedúca IS, všeob.učt.
15
 
učt. VO, odsúhl.obal.konta
14
 
učtáreň MO
17, 77
 
 
Personálne a mzdové odd.
11, 12
 
 
Oddelenie IT
51